آزمون ها

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین
آزمون استخدامی شرکت کار و تامین

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه ای در سراسر کشور به شکل قرارداد موقت شرکتی امروز جمعه دوم آبان ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد عالیشهر برگزار شد.

ادامه مطلب