مقاله نویسی

تعداد بازدید:۲۸۶
با توجه به سند چشم انداز و نقشه جامع کشور، یکی از شاخص های ارزیابی کشورهای در حال توسعه، فرآیند آموزش و کسب رتبه های علمی در عرصه بین المللی است. از این رو ضرورت دارد برای انتقال دانش و توانمندی های علمی و همچنین کسب جایگاه علمی در منطقه و سایر قاره ها، اصول، ادبیات و چگونگی نگارش مقالات علمی و انتشار آن در نشریات بین المللی را آموخت و آموزش داد. از آنجا که نگارش مقالات، گزارش ها و مستندات علمی، دارای ادبیات، فرهنگ و اصول خاص و استانداردی است ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و یا کارگاه های آموزشی تخصصی برای دانش آموختگان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مقاله نویسی علمی (مقدماتی) (تخصصی)

مدت دوره: ۳:۴۰ ساعت عملی + ۱۲:۲۰ ساعت نظری.

مقاله نویسی علمی (پیشرفته) (تخصصی)

مدت دوره: ۸ ساعت عملی + ۸ ساعت نظری. ‌‌‌‌

 

هدف از تشکیل دوره:

- آموزش محققان، دانش آموختگان دانشگاه ها، پژوهشگران و فراگیران برای انتشار تجربیات و انتقال دانش علمی کشور به جامعه بین المللی.

- دستیابی و تحقق برنامه ها و چشم انداز نقشه جامع علمی کشور.

- کسب رتبه های علمی در منطقه.

- هدایت محققان و پژوهشگران برای ارتقاء و انتقال دانش فنی.

- کمک به انتشار اندوخته ها، تجربیات و دانش علمی در نشریات علمی داخلی و بین المللی.

- افزایش ضریب تولید علمی کشور.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- فنون و مهارت های لازم در نگارش مقالات علمی و مستندات را بشناسند و بکار ببرند.

- چرا های تحقیق علمی.

- مطالعه مقالات علمی.

- طرح تحقیق.

- روش های اندازه گیری نتایج تحقیق درگروه های علمی مختلف.

- روش های ارزیابی نتایج تحقیق درگروه های علمی ‌مرتبط.

- آمار و تحلیل نتایج تحقیق در‌گروه های علمی مرتبط.

- انواع مقالات علمی.

- ساختار عمومی مقاله علمی.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای دانش آموختگان، محققان، پژوهشگران و … برگزار می شود. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک کارشناسی می باشد.

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر


نظر شما :