مرکز آموزش زبان های خارجه

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبان های خارجه را بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد، چارچوبی مدون و مشخص را به منظور برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجه به ویژه زبان انگلیسی در نظر گیرند.
مرکز آموزشی تخصصی زبان انگلیسی جهاددانشگاهی بوشهر با برگزاری آموزش زبان انگلیسی به صورت ترمیک و فشرده برای کلیه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان) با بهره مندی از اساتید مجرب در خدمت همه شهروندان محترم می باشد.
از مهمترین خدمات این مرکز می توان به برنامه ریزی آموزشی منظم و یکپارچه برای متقاضیان، مشاوره تخصصی رایگان، ارایه تقویم آموزشی تخصصی زبان انگلیسی، ارایه منابع آموزشی مطابق با استانداردهای بین المللی و برگزاری دوره های ترمیک و آمادگی آزمون دانشگاهی و بورسیه اشاره نمود.