کمک مربی مهد های کودک

تعداد بازدید:۳۲۸
روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف زندگی، پیشرفت های شگرف در علوم و فنون گوناگون و تأثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف زندگی، آموزش مستمر نیروی انسانی را ضرورت می بخشد. از سوی دیگر آموزش، یکی از عمده ترین ابزار توسعه و گسترش آگاهی های عموم، به ویژه در جهت تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح کیفی زندگی تلقی می شود. بنابراین گسترش این آموزش ها، زمینه یک سرمایه گذاری مطمئن بر روی نیروهای آینده ساز کشور خواهد بود. در راستای تحقق این امرر، برگزاری دوره های آموزشی، بسیار راه گشاست).

مدت دوره: ۴۰ ساعت نظری: ویژه کمک مربی مهد کودک.

مدت دوره: ۳۴ ساعت نظری: ویژه موسسین مهد های کودک.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: ارتقای دانش و مهارت مدیران مهدهای کودک.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره: (ویژه کمک مربی مهد های کودک (تخصصی)):

- مربیگری در مهد های کودک.

- فنون‌نگهداری و مراقبت از‌کودک.

- بیماری های شایع کودکان.

- آشنایی با کمک های اولیه.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره: (ویژه مؤسسین مهدهای کودک (تخصصی)):

- آشنایی با اهداف و اصول آموزش و‌ پرورش ‌پیش‌ از ‌دبستان.

- مقررات اداری و ضوابط ‌جاری ‌در مهد های‌کودک.

- حقوق‌کودک.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای مربیان مهدهای کودک (خصوصی، خودکفا و دولتی و اعم از شهری و روستایی) و کلیه علاقه مندان به مربیگری در مهدهای کودک برگزار می شود. شرط لازم برای گذراندن این دوره، داشتن مدرک کاردانی است.

‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر


نظر شما :