مدیریت مراکز پیش دبستانی

تعداد بازدید:۶۴۵
براساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیری کودکان عمیق تر، سریع تر و آسان تر انجام می شود، توانایی های آنان در جنبه های مختلف رشد، شکوفا می شود و پایه های اصلی شخصیت آنها شکل میگیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه های آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سال های پراهمیت تامین می کند. بدون تردید وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، برای آموزش کودکان پیش دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدت دوره: ۳۰ ساعت عملی + ۶ ۸ ساعت نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: ارتقای دانش و مهارت مدیران مهدهای کودک.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- مد یریت مهدهای کودک را به عهده گیرند.

- روانشناسی رشد (تعریف روانشناسی رشد+ آشنایی با نظریه های رشد +اصول و عوامل موثر در رشد + تعریف و نقش هوش + نقش خانواده در رشد کودک).

- مدیریت و برنامه ریزی در مهد های کودک.

- تعریف و نقش مدیریت (سازماندهی نیرو های انسانی + سازماندهی امکانات +آشنایی با عناصر مدیریت) ۰

- کنترل نظارت در مهد کودک.

- ارزشیابی۰

- آشنایی با شیوه های طبقه بندی اطلاعات در مهد کودک.

- تعریف برنامه، ضرورت و ‌اهمیت ‌برنامه ریزی ‌در ‌آموزش ‌و پرورش ‌در ‌پیش از ‌دبستان ۰

- مقررات اداری و ضوابط جاری ‌در ‌مهدهای ‌کودک ۰

- روش های ارتباط و آموزش ‌خانواده ۰

- آشنایی با اختلالات رفتاری و عاطفی ‌کودکان ۰

- اختلالات عاطفی و رفتاری ۰

- مهارت های زندگی ۰

- آشنایی با کمک های اولیه ۰

- آموزش مفاهیم دینی و اجتماعی ۰

- کارورزی (ویژه مدیران شاغل) ۰

شرایط پذیرش:

گذراندن این دوره آموزشی برای کلیه عالقه مندان بلامانع است و تنها شرط لازم برای شرکت کنندگان داشتن مدرک کاردانی است. ‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر


نظر شما :