تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی

تعداد بازدید:۴۰۱
از آنجا که در آزمایشگاه های سطح کشور پذیرش افرادی جهت جواب دهی آزمایشات توسط افرادی صورت میگیرد که اطلاعاتی در خصوص آزمایشگاه ها، ایمنی و قوانین بیمه ندارند، کارگاه آموزشی مذکور میتواند در پیشبرد این امر موثر واقع شود.

تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی (عمومی)

( Reception Personel Training For Medical Lab )

مدت دوره: ۲۶ ساعت عملی + ۱۰ ساعت نظری.

شهریه دوره: ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

هدف از تشکیل دوره: آشنایی و توانمند سازی فراگیران در زمینه پذیرش و جوابدهی درآزمایشگاه تشخیص طبی.

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- تشخیص بخش های مختلف آزمایشگاه.

- شناسایی تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه.

- نکات مورد نظر در آزمایشات را شرح دهد.

- اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را بیان کند.

- شیوه ارتباط با بیمار را بیان کند.

- نحوه نمونه گیری را شرح دهد.

- قوانین بیمه را توضیح دهد.

- اصول مستند سازی را بیان کند.

- روش کار با کامپیوتر و نرم افزار آزمایشگاه را توضیح دهد.

- اصول طبقه بندی مدارک و اسناد پزشکی در آزمایشگاه را شرح دهد.

- روش تهیه و تنظیم گزارش ماالی در آزمایشگاه را به درستی توضیح دهد.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افراد علاقه مند به فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی در نظر گرفته شده است. ‌‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم پزشکی


نظر شما :