تکنسین داروخانه

تعداد بازدید:۳۴۱
آشنایی با داروها دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچکترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دورهای مشخص و اکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند.

مدت دوره ۲۴ ساعت عملی + ۷۶ ساعت نظری.

شهریه دوره: ۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال

هدف از تشکیل دوره: آشنایی و توانمند سازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه..

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- شناسایی اشکال داروها

- دسته های درمانی داروها را بشناسد

- شناسایی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

- آشنایی با تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه

- نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند

- قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد

- آشنایی با روش های نسخه خوانی

- کارآموزی در داروخانه ها

کلید واژه ها: دوره های علوم پزشکی


نظر شما :