دستیار کنار دندانپزشکی (Dental Assistant)

تعداد بازدید:۲۸۳
از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده ها جهت ارتقا کیفیت خدمات و به ویژه سیترون سازی (استریلیزاسیون) و پیشیگیری از سرایت بیماریهای واگیر می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپیذیر می باشد. در این راستا برنامه آموزشی حاضر به ترتیب دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار در مراکز درمانی و مطب های دندانپزشکی میباشد.

دستیار کنار دندانپزشکی ( Dental Assistant ):

مدت دوره: ۵۴ ساعت عملی + ۷۴ ساعت نظری + ۱۲۰ ساعت نظری.

شهریه دوره: ۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال

هدف از تشکیل دوره: آشنایی و توانمندسازی مخاطبین به عنوان دستیار کنار دندانپزشک.

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

روش‌های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماری‌های واگیر در دندانپزشکی را بداند.
- لوازم و تجهیزات مورد استفاده جهت درمان بیماران در دندانپزشکی
- فعالیت بعنوان دستیار در کنار دندانپزشکی

- منشی گری.

- بهداشت و کنترل عفونت ۱.

- عفونت کنترل ۲.

- اخلاق حرفه ای و روابط اجتماعی. ‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم پزشکی


نظر شما :