پته دوزی

تعداد بازدید:۲۸۹
با توجه به اهمیت هنرهای سـنتی و صنایع دستی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر هویت ملی و بومی ، برگزاری دوره های آموزشـی در زمینه رشـته های مختلف صـنایع دستی از جمله آشنایی با رودوزی های سـنتی که یکی از مهم ترین رشـته هاست ، مورد لزوم می باشد . پته دوزی ، یکی از قدیمی ترین شاخه های رو دوزی های سـنتی ایران است که با توجه به قدمت بسیار و متنوع نقش و طرح ، آموزش آن ضروری به نظر می آید .

پته دوزی

مدت دوره: ۱۱ ساعت عملی + ۴ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره:

- آشنایی با مبانی نظری پته دوزی.

- شناخت پیشینه ی دوخت های پته.

- آموزش تخصصی پته دوزی کرمان.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره:

- جایگاه هنر رو دوزی و قابلیت های آن را بشناسند.

- به توانمندی عملی در دوخت پته برسند و دارای خلاقیت در ترکیب نقوش و استفاده کاربردی از آن در آثار مختلف برسند.

شرایط پذیرش:

حداقل سطح تحصیلی مورد نیاز فراگیران دیپلم میباشد.

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر


نظر شما :