تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

تعداد بازدید:۲۹۳
براساس یافته‌های روانشناسی و علوم تربیتی، سال‌های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعیین کننده‌ای دارد. در این دوران حساس و مهم، یادگیری کودکان عمیق‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر انجام می‌شود، توانایی‌های آنان در جنبه‌های مختلف رشد، شکوفا می‌شود و پایه‌های اصلی شخصیت آنها شکل می‌گیرد. ایجاد محیط غنی و پربار همراه با کاربرد شیوه‌های آموزشی مناسب، رشد و پرورش کودکان را در این سال‌های پراهمیت تأمین می‌کند. بدون تردید وجود مربیان آگاه معتمد و مدیران کاردان، برای آموزش کودکان پیش دبستانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

) ویژه متقاضیان مربیگری و مربیان شاغل (

مدت دوره: ۳۰ ساعت عملی + ۹۰ ساعت نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: ارتقای دانش و مهارت مدیران مهدهای کودک.

 

توانمندیهای فراگیر در پایان دوره:

- مد یریت مهدهای کودک را به عهده گیرند.

- روانشناسی رشد (تعریف روانشناسی رشد+ آشنایی با نظریه‌های رشد +اصول و عوامل مؤثر در رشد + تعریف و نقش هوش + نقش خانواده در رشد کودک).

- آموزش‌ مفاهیم دینی‌- اجتماعی ۰

- آشنایی‌ با‌ شیوه های‌ قصه گویی‌ و نمایش خلاق.

- بازی و اسباب بازی.(انواع بازی + تعریف بازی + فعالیت‌های علمی).

- بیماری‌های شایع کودکان (بیماری‌های کودکان + شناخت بیماری‌های دستگاه‌های مختلف بدن).

- آشنایی با کمک‌های اولیه.

- آشنایی با اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان (اختلالات رفتاریو عاطفی + روش‌های تغییر و اصلاح رفتار).

- کارورزی (ویژه مربیان غیر شاغل).

شرایط پذیرش:

گذراندن این دوره آموزشی برای کلیه عالقه مندان بلامانع است و تنها شرط لازم برای شرکت کنندگان داشتن مدرک کاردانی است.

کلید واژه ها: دوره های علوم انسانی و هنر علوم تربیتی


نظر شما :