معرفی مرکز آموزش-تخصصی کوتاه مدت شماره یک

مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی بوشهر در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر افتتاح شد و در زمینه پرورش استعداد و توانایی افراد در ابعاد مختلف آموزشی از جمله پرورش نیروی فنی و کارامد در قالب ۷ گروه آموزشی تخصصی: ۱) فنی و مهندسی ۲) علوم کامپیوتر ۳) کشاورزی و منابع طبیعی ۴) فرهنگ و هنر ۵) علوم پزشکی ۶) علوم انسانی ۷) کارکنان دولت فعالیت دارد. جهاددانشگاهی در پرورش نیروی فنی سابقه ۴۰ ساله داشته و مبنای آن در ارائه گواهینامه به هنرجویان و کارآموزان سطح یادگیری افراد می باشد.

مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی تفاوت های حائز اهمیتی با دیگر مراکز آموزشی استان دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی- تکمیلی ورود به بازار کار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه
 • برگزاری دوره های تخصصی ویژه کارکنان دولت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • برگزاری همایش و سمینارهای علمی با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری
 • تدوین و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی موردنیاز دستگاه های اجرایی
 • طراحی و تدوین و اجرای دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی
 • طراحی و تدوین دوره های آموزشی شغل محور با نیاز سنجی از بازار کار
 • برگزاری آزمون های استخدامی به صورت حضوری و غیر حضوری با مجوز سازمان امور اداری واستخدامی
 • دارای زیرساخت های مجازی جهت برگزاری کلاس های آنلاین و آزمون های الکترونیکی و آنلاین
 • برگزاری دوره های علوم پزشکی با مجوز وزارت بهداشت و درمان
 • برگزاری دوره های آموزشی عالی آزاد با مجوز وزارت علوم تحقیقات وفناوری
 • برگزاری دوره های تخصصی کار با مجوز مرکز تحقیقات وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: مرکز آموزش شماره یک