دوره عمومی انگلیسی ( کودکان )

دوره عمومی انگلیسی (کودکان)

هدف دوره

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان در سطوح مبتدی، مقدماتی و متوسط برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی است. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت ‌آمیز آخرین سطح دوره و بر اساس نتیجه آزمون جامع کتبی و شفاهی پایان دوره، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی نوجوانان یا بزرگسالان می‏ شوند.

محتوا و سرفصل های دوره

مجموعه آموزشی مورد استفاده برای دوره زبان انگلیسی کودکان کتاب های First Friends و Family and Friends و کتاب های تکمیلی آنها از جمله کتاب‌ های داستان می‏ باشد. این مجموعه یکی از جدیدترین کتاب‌ های آموزشی ویژه کودکان با لهجه امریکایی است و فضای آموزشی مفرح و حرفه ای آن باعث ایجاد انگیزه و شادی در کودکان برای یادگیری زبان انگلیسی می‌ شود. مجموعه حاضر آموزش مهارت‌ های چهارگانه گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن را بطور همزمان دنبال کرده و بشکل حرفه ‌ای به توسعه واژگان، آموزش غیر مستقیم گرامر و تلفظ می‌ پردازد.

‌‌‌‌‌‌‌