دوره عمومی انگلیسی ( نوجوانان )

هدف دوره

این دوره با هدف آموزش عملی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا میانی برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال ارائه می‌ شود. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آمیز آخرین سطح دوره و بر اساس نتیجه آزمون جامع کتبی و شفاهی پایان دوره، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی بزرگسالان می‏ شوند.

محتوا و سرفصل های دوره

کتاب های مورد استفاده در دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان مجموعه آموزشی Connect است که به همراه یک مجموعه مکمل کتاب داستان تدریس می شود. لهجه این دوره انگلیسی امریکایی است و در واقع یکی از جدیدترین و مناسب‌ ترین مجموعه های آموزشی است که بطور خاص برای گروه سنی نوجوانان تدوین شده است. مجموعه آموزشی Connect از ویژگی‏ های مهمی مانند استفاده از شیوه‏ های نوین طراحی و تدوین مطالب آموزشی زبان‌های خارجی، پرداختن همزمان به مهارت های چهار‏گانه زبان، توسعه هماهنگ دانش واژگانی، تلفظی و دستوری و بکارگیری موضوعات متنوع، روزآمد و مناسب برای گروه سنی نوجوانان برخوردار می‏ باشد. ‌‌‌‌‌‌‌