مطالب مرتبط با کلید واژه

پرورش ماهیان گرمایی


پرورش ماهیان گرمابی

بهترین روش برای پرورش ماهیان گرمابی، پرورش چندگونه ای می باشد. چون در این روش از تمامی سطوح غذایی موجود در استخر استفاده می شود و هیچکدام از سطوح غذایی داخل استخر بلا استفاده نمی ماند. علاوه بر آن در پرورش چندگونه ای ماهیان اثرات متقابل مثبت تغذیه ای بر روی یکدیگر می گذارند. آشنایی با اصول علمی و پایه ای در پرورش ماهیان گرمابی می تواند به بهبود نگهداری ماهی در استخرهای پرورش ماهی کمک کرده و در کاهش مرگ و میر ناشی از شرایط نگهداری نامطلوب در استخرهای پرورش ماهی مؤثر باشد.

ادامه مطلب