پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

تعداد بازدید:۶۳۴
سیاست های دولت مبتنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی وافزایش سهم صادرات غیر نفتی و همچنین به دلیل سهم زیاد گل و گیاه زینتی و آپارتمانی در تجارت بین المللی سبب شده است تا کشـت وکـار ا یـن گیاهان به صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر بالا بودن پتانسیل منطقه در جهت تولیـد این گیاهان ، ضرورت توجه به این رشته را بصورت تخصصی دو چندان می کند .

پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

مدت دوره: ۲۲ ساعت عملی + ۲۴ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: آشنایی فراگیران با روش های علمی و محیط های پرورش و تکثیر گیاهان زینتی و آپارتمانی.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره: انتظار می رود فراگیران در پایان دوره بتوانند توانایی های زیر را کسب نمایند:

- اقدام تخصصی تکثیر و کشت وکار گیاهان زینتی و آپارتمانی در فضای سبز یا محیط های گلخانه ای.

- توانمندی فعالیت در مراکز تولیدکننده تأسیسات مورد نیاز و مراکز خدماتی.

- تقسیم بندی گیاهان را فرا بگیرند.

- انتخاب زمین و اماده سازی آن.

- نیازها و عوامل مؤثر در رشد و نمو گیاهان زینتی.

- گیاه شناسی گیاهان زینتی.

- یادگیری روش های تکثیر و ازدیاد گیاهان زینتی.

- کودها و نیاز های غذایی.

- شناخت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زینتی.

- آشنایی با گیاهان مختلف زینتی و شرایط نگهداری آنها.

- پرورش بدون خاک (هیدروپونیک).

- اصول هرس.

شرایط پذیرش:

- داشتن حداقل مدرک کاردانی رشته کشاورزی.

‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: پرورش گل و گیاه آپارتمانی


نظر شما :