کاشت تا فرآوری زعفران

تعداد بازدید:۶۲۵
زعفران (Crocus sativus.L) به عنوان گرانبهــاتر ین محصــ ول کشـاورزی و دارویـی جهـان جایگـاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد و در صنایع غذایی ، بهداشتی و آرایشی ، دارویی ، رنگرزی ، عطرسازی و هنر کاربرد دارد

کاشت تا فرآوری زعفران (مقدماتی)

مدت دوره: ۸ ساعت عملی + ۳۰ نظری.

شهریه دوره: ریال

هدف از تشکیل دوره: آشنایی فراگیران با اصول کشت زعفران.

. در طب جدید بررسی های انجام شده نشان می دهد که زعف ران باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون شده و همچنین به عنوان داروی ضد سرطان مطرح است و در طب قدیم به عنوان آرام بخش، خلط آور، نشاط آور، تحریک کننده معده، برطرف کننده اسپاسم و قاعده آور شناخته شده است. متاسفانه با گسترش سطح زیر کشت زعفران، میانگین عملکرد در استان های خراسان رضوی و جنوبی به ترتیب به ۳۴/۳ و ۵۸/۳ کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است و این امر طلب می نماید تا شیوه های نوین تولید زعفران مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر تما یل به افزایش کشت زعفران در استان های مختلف سبب شده است که برخی بدون اطلاعات کافی از نیازهای غذایی و شرایط مناسب کاشت اقدام به زعفران کاری نمایند. با توجه به اینکه عوامل متعددی از جمله تاریخ کشت، اندازه پیاز، درجه حرارت خاک، انبارداری بنه های بذری، انواع کود شیمیایی، دامی و بیولوژیک، تراکم، اقلیم و علف ها ی هرز و غیره تأثیر زیادی بر کمیت و کیفیت زعفران تولید شده دارد، عدم اطلاع از شرایط مناسب کاشت سبب کاهش عملکرد در واحد سطح شده است. با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی این گیاه مربوط به اندام زایشی یعنی کلاله ها می باشد و آغازش و تکوین این اندام زیر سطح خاک صورت میگیرد و تنها بخش کوچکی از رشد خود را روی سطح خاک سپری می نمایند، لذا تأمین عناصر غذایی مورد نیاز بنه های زعفران می تواند نقش مهمی در ظهور بیشترین تعداد گل داشته باشد. این گیاه بدلیل صفات ویژه زراعی و فیزیولوژیکی در زمین های کم نهاده و بعنوان گیاه جایگزین در نظام های کشاورزی پایدار مورد توجه است و در بین گیاهان زراعی به دلیل نیاز آبی کم، ایجاد شغل در ایام بیکاری کشاورزان و درآمد کافی برای آنها از جایگاه ویژهای برخوردار است، این گیاه در مناطق نیمه گرمسیری و دارای زمستان های ملایم و تابستان های گرم و خشک به خوبی می روید. لذا آموزش تولید و پرورش زعفران به طور صحیح با توجه به روش های روزآمد علمی ضرورت دارد.

توانمندی های فراگیر در پایان دوره:

- آشنایی با اصول زراعت، برداشت، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاه زعفران.

- آشنایی با اصول بهداشت و ایمنی کشاورزان و کارگران.

- مراحل کاشت، داشت و برداشت را فرا بگیرند.

شرایط پذیرش:

- داشتن حداقل مدرک کاردنی کشاورزی.

‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: کاشت تا فرآوری زعفران


نظر شما :