مطالب مرتبط با کلید واژه

کاشت تا فرآوری زعفران


کاشت تا فرآوری زعفران

زعفران (Crocus sativus.L) به عنوان گرانبهــاتر ین محصــ ول کشـاورزی و دارویـی جهـان جایگـاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد و در صنایع غذایی ، بهداشتی و آرایشی ، دارویی ، رنگرزی ، عطرسازی و هنر کاربرد دارد

ادامه مطلب