افتتاح دبیرخانه طرح توسعه مشاغل خانگی استان بوشهر

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳